„Подкрепа за успех“ 2020/2021 г.

Български език и литература – II клас

Лего клас – III клас

Монтесори математика – III клас

Математика – VII клас

Мажоретки

Дигитално творчество и дизайн – XI клас

Български език и литература – XII клас

Дигитална фотография и дизайн

Баскетбол