ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. ПЛОВДИВ

 

 П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предстои провеждането на Държавните зрелостни изпити както следва: първи държавен зрелостен изпит на 21 май 2019 г., по български език и литература и на 23 май 2019 г. – втори държавен зрелостен изпит.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив ще бъде училище-домакин, в което  ще се проведе първи държавен зрелостен изпит на 21 май 2019 г., по български език и литература и втори държавен зрелостен изпит на 23 май 2019 г, по френски език.

На основание чл. 124 а от ПДУ при провеждане на ДЗИ до трима родители на ученици от училището, от заявилите желание до 02.05.2019 г. имат право да присъстват,  като наблюдатели.

Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници, родители със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет на ДЗИ.

Горепосочените обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕ ЗА РОДИТЕЛ-НАБЛЮДАТЕЛ НА ДЗИ СТАВА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 02.05.2019 г.

Родителите-наблюдатели на ДЗИ имат право:

Да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.

Родителите-наблюдатели на ДЗИ нямат право:

Да имат достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавните зрелостни изпити.

ОТ КОМИСИЯТА

Публикувано на 19.04.2019г.


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018/2019 година вижте тук…

Публикувано на 11.04.2019г.


Тест от математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения проведено на 23.03.2019г., може да видите тук...

Публикувано на 02.04.2019г.


Прессъобщение

Резултатите от математическото състезание „Обичам математиката“ за деца от IV до VII клас, може да видите тук...

Публикувано на 28.03.2019г.


Прессъобщение

Резултатите от математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения, може да видите тук...

Публикувано на 26.03.2019г.


Виртуалната реалност влиза в пловдивските училища
„Знание.БГ“, БНТ2, 04.03.2019г.

Добавената реалност и виртуалната реалност са включени пилотно в образователния процес в пловдивски училища. Как реално ще бъдат използвани при подготовката и изнасянето на уроците, има ли достъпни ресурсите и има ли интерес от страна на учители и ученици? Разговор и с управителя на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов. В пряко включване от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ репортерът Антоанета Чакандракова търси мнението на учители и ученици.

 

Публикувано на 04.03.2019г.


Прессъобщение

За всички, които ценят и обичат математиката,  УН „Св. св. Кирил и Методий – 2001“ организира традиционните състезания: „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения и „Обичам математиката“ за ученици от IV до VII клас. Състезанията ще се проведат на 23.03.2019 г. под патронажа на областния управител на град Пловдив – Здравко Димитров.

Приемете предизвикателството и заповядайте в неповторимия и загадъчен свят на математиката.

За повече информация:

• „Бързо, лесно, точно“ Обява... Статут...

Примерен формат на състезанието Вариант 1; Вариант 2

• „Обичам математиката“ Обява... Статут...

Публикувано на 28.02.2019г.


Уважаеми родители!

Очакваме Ви на 19.02.2019г. от 17:30 ч. на родителска среща със следния дневен ред:

-  запознаване с резултатите от първи учебен срок и препоръки за подобряване работата на ученика;

- запознаване с графици за класни и контролни, приемно време на учителите, консултации на учителите;

- запознаване с графиците и правилата за провеждане на НВО 7 клас;

- запознаване с графиците и правилата за провеждане на ДЗИ;

- БДП;

- попълване на декларация „характеристика на средата“

- запознаване с отчета за дейността на Обществения съвет към училището за учебната 2017/ 2018г.

- запознаване на родителите на ученици от 4 клас с приема в 5 клас на учебната 2019/2020 г.

-  раздаване на специални информационни листове за превенция и интервенция на насилието и тормоза по Национална програма „Заедно за всяко дете - 2018 г.“. Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. Проект „Можем да бъдем щастливи заедно“.

- организационни.

Публикувано на 15.02.2019г.


PictureВчера в Дома на културата „Борис Христов“ се състоя официално връчване на удостоверенията на завършилите обучителнитепрограми „Училище в облака“ и Google Certified Educator. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ вече може да се похвали с 12 сертифицирани гугъл-обучители, включително и директора на училището Таня Николова. Изказваме голямата си благодарност на Община Пловдив и зам.-кмета Стефан Стоянов за предоставената ни възможност да се развиваме и на Центъра за творческо обучение за подкрепата.

Публикувано на 14.02.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл.105, ал. 5 от ЗПУО  за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив считано на 04.02.2019 г.  

Ще Ви очакваме живи и здрави на 06.02.2019г. на училище с учебна програма за II-ри срок!  

Публикувано на 01.02.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Днес от Регионална здравна инспекция – Пловдив с издадено предписание № 30-5/25.01.2019 г. е дадено преустановяване на учебните занятия от 28.01.2019г. до 01.02.2019г. включително поради прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив.

Ръководството настоятелно препоръчва на всички ученици да избягват масови събирания на обществени места с цел превенция на респираторните заболявания и да спазват инструктажа за безопасност на движението по пътищата и опасности, свързани с местата за зимни игри и занимания.

Уведомяваме Ви, че до второ нареждане 04.02.2019г. е учебен ден и всички ученици следва да се явят на училище.

Училищния  кръг на олимпиадата "Знам и мога" за учениците от IV клас няма да се проведе на 26.01.2019г., отлага се за следваща дата, за която ще бъдете информирани допълнително.

С пожелание за топли и приятни занимания през тези дни!

 Публикувано на 25.01.2019г.


Уважаеми колеги!

Съгласно предписанието на РЗИ се преустановяват само учебните занятия. За съжаление всички текущи задачи остават, затова Ви очакваме на 28.01.2019г. от 9:00 ч. 

Публикувано на 25.01.2019г.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с преустановените учебни занятия в училища в различни области на страната първи етап на националното състезание „Ключът на музиката“ няма да се проведе на 25.01.2018г. /петък/. Очакваме централизирана информация за датата на провеждането,  за което ще бъдете уведомени своевременно.

Общинския кръг на интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ остава на 26.01.2019г. /събота/. В случай на удължаване на грипната ваканция, ще бъдете информирани своевременно за промяната на датата на състезанието.

Публикувано на 23.01.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция, гр. Пловдив се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

Очакваме Ви живи и здрави на 28.01.2019 г. /понеделник/ на училище!

Публикувано на 21.01.2019г.


Уважаеми ученици, родители и колеги!
С пожелание за весели новогодишни празници и щастлива
НОВИНА за всички ученици:
В съобщение на сайта на РУО – Пловдив, ваканцията се удължава до 06.01.2019 г. вкл.
Със своя заповед № 18ОА 3016 от 28.12.2018 г., кметът на Пловдив инж. Иван Тотев разпореди удължаване на зимната ваканция в училищата на територията на общината.
Неучебни за пловдивските ученици ще бъдат 3 и 4 януари /четвъртък и петък/ 2019 г. Първият учебен ден е на 7 януари 2019 г. /понеделник/.
Причината е подготовката за откриващото събитие на домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата, което ще се проведе на 12.01.2019 г.
Очакваме Ви с нетърпение на 07.01.2019 г. /понеделник/ на училище, за да продължим напред през новата година. 

Таня Николова

Директор

Публикувано на 28.12.2018г.


На 11 и 12 декември 2018г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява Дни на отворените врати за посетители на иновацията си „Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“.
Иновацията е въведена от септември 2018 г. в един първи клас. Проектът осигурява обучения по държавните образователни стандарти и същевременно децата се учат чрез действия и на  практически умения. Залегнат е индивидуалният подход като напредъкът се отчита индивидуално за всяко дете. Учениците учат чрез работа със сертифицирани Монтесори-материали и разработени материали от преподавателя, с които  лесно овладяват знанията и уменията в първи клас. Поставят им се съизмерими цели, които се постигат лесно и това ги мотивира за учене. Широко застъпени са сетивните възприятия, което от своя страна допринася за прехода към абстрактните понятия, свобода на избор за начина на учене.

Всеки родител на бъдещ първокласник или всеки, който се интересува от различни методи на обучение, може:

  • да стане част от учебния процес на 11 или 12 декември в удобно за него време от 8:30 до 11:00 ч. или от 13:30 до 14:30 ч.
  • да посети от 16:00 до 17:00 ч. организираната Монтесори-среда в класната стая както и материалите, с които се работи.
  • да посети на 11 декември от 18:00 ч. презентация на тема „Предизвикателството да си родител на първокласник и какви са предимствата на Монтесори-педагогиката пред традиционното обучение“.
За да не се нарушава учебният процес при голям брой желаещи, в класната стая ще се допускат не повече от четирима посетители за определен период.

Каним всички, съпричастни към новостите на българското образование да се включат в Дните на отворените врати на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Публикувано на 06.12.2018г.


ЕСЕНЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА
ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В
гр. ПЛОВДИВ:
„РИСУВАМЕ, ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ – ДА ТВОРИМ  УМЕЕМ!“

Пълният текст на обявата може да видите тук...

                             Публикувано на 06.10.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с писмо №  РД-35-1062 / 26.09.2018 г., подписано от областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров, Ви информираме, че на 01.10.2018 г. от 13:00 часа ще започне тестването на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Тренировката се провежда с цел проверка на състоянието на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Публикувано на 27.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Според изискванията на Министерството на образованието и науката имате право на безплатен достъп до електронно четими учебници, за които училището е осигурило на учениците съответните учебници (печатни издания от съответните издателства), съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.

1. ИК „Анубис“, издателство „Булвест 2000“ и издателство „Клет България“ предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници.

За да бъдат използвани е необходимо родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bg, www.bulvest.com или www.klett.bg и да натиснат бутона Електронно четими учебници.

В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.

Електронно четимите варианти на “Oxford University Press” са достъпни след регистрация с код за достъп. Кодовете за учениците ще бъдат изпратени на електронната поща на Вашето училище.

2. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, „Просвета Азбуки“, е необходимо  родителите/учениците да посетят сайта http://www.prosveta.bg.

За да използвате безплатно електронно четимите учебници от I до VII клас или електронно четимите тетрадки от I до IV kлас е необходимо:

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри: Internet Explorer 11Google Chrome или Mozilla Firefox;

– да изберете клас, предмет и конкретния учебник;

– да натиснете  бутона „ВИЖ И ПОЛЗВАЙ“ (вдясно).

3. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Бит и техника“, е необходимо родителите/учениците да посетят сайта: http://www.bititechnika.com, да кликнат върху картинката в дясно на екрана с надпис „Ползвайте безплатно електронно четими варианти на учебниците за I – VII клас  ТУК!“.

За да използвате безплатно електронно четимите варианти на учебниците за I – VII клас е необходимо да изберете съответния учебник и да натиснете бутона ПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО!

Публикувано на 27.09.2018г.


ВАЖНО!

За учениците от гимназиален етап, имащи право да кандидатстват за стипендия, в съответствие с изискванията на ПМС № 328 от 21.12.2017 г., обн. ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ Пловдив, след завършено основно образование
Срок за за подаване на документи за различните видове стипендии:
от 25.09.2018 г. до 11.10.2018 г. вкл.

Служебна бележка за доходите на родителите за период от 6 месеца – от м.март 2018 г. до м. август 2018 г. включително.

Учениците с право на стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от правилата, а именно:

  • по чл. 5, ал. 1, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • по чл. 5, ал. 1, т. 4 - За ученици без родители
  • по чл. 5, ал. 1, т. 5 - За ученици само с един родител

може да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех през учебната 2017/2018 г.), и при класиране имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Учениците, кандидатстващи за стипендия за І - ви срок на учебната 2018-2019 година – независимо от вида на стипендията, подават документите си лично в деловодството на училището при технически секретар с входящ номер в посочения срок, след проверка на документите от класен ръководител.

Комплекти с непълни документи, с липсващи приложения и след посочения срок, не се допускат до класиране от Комисията за стипендиите.

Документите за кандидатстване за вида стипендия и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците са публикувани на интернет страницата на училището: ecoschoolplovdiv.bg

Председател на Комисията за стипендиите
Зам.-директор АСД

 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на  стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Вижте тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Публикувано на 20.09.2018г.


PictureСУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище в облака!
Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието, където всички учители и ученици могат да използват свои безплатни, неограничени и сигурни профили в @ecoschoolplovdiv.bg
Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.
Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучениеи е част от проекта Училище в облака.

Публикувано на 14.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Каним Ви на тържественото откриване на новата 2018/2019 учебна година. Откриването ще се състои на 17.09.2018г. /понеделник/ от 10:30 часа .

Очакваме всички ученици да се явят в 10:15 часа.

Нека с усмивка започнем новата учебна година и с упоритост и труд продължим делата си!

Публикувано на 10.09.2018г.


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

във връзка с включването на Община Пловдив в годишната кампания „Седмица на мобилността“ на 17.09.2018г. със съдействието на фирма „Хебрус бус“ АД за учениците ще бъде осигурено безплатно пътуване за времето от 07:00 ч. до 12:00 ч. по линия № 29 в гр. Пловдив.

Публикувано на 07.09.2018г.


СОУ "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Пловдив

Публикувано на 03.09.2018г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119
©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив