Автор: Ива Лъскова

Други

Съобщение за ДЗИ

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2020 година на 01 юни 2020 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 03 юни 2020 г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2020 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 25 май 2020 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. ( ДЗИ, което ще се провежда на 3 юни е по предмета История и цивилизации)
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 25 май 2020 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най- късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
  Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2020 година.
  Бъдете здрави!
  Таня Николова
  Директор

Декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Други

Съобщение относно схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко”

Уважаеми родители,
Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко” са финансирани от Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Държавен фонд Земеделие и са предназначени за ученици от I до IV клас. Участието на училището по тези проекти е доброволно и трудът, който полагаме за осъществяването им, е изцяло продиктуван от желанието ни да осигурим здравословно хранене на децата в училище.
Във връзка с обявеното извънредно положение и дистанционното обучение на децата има решение на Държавен фонд Земеделие, както вече Ви уведомихме, количествата продукти да бъдат предоставени еднократно за периода на двата месеца. Във връзка с многобройните запитвания, Ви уведомяваме за създадената от нас организация до настоящия момент:

 • Фирмата-доставчик по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко” е фирма “Рудес” ЕООД. Фирмата-доставчик, увери, че продуктите са поръчани на фирмата-производител. При създадената ситуация полагащите се количества трябва да се пакетират за всяко дете за периода 13 март – 13 май. На фирмата-производител е необходимо технологично време за пакетиране на определените количества. Имаме уверението на доставчика, че ще направи всичко възможно, количествата да бъдат доставени в най-бързи срокове, но нямат възможност това
  да се осъществи преди 30.04.2020г.
 • С цел спазване на противоепидемичните мерки и уважавайки Вашата лична ангажираност, след доставяне на храните, същият ден ще направим всичко възможно да бъдат разнесени по домовете. За живущите в район Западен продуктите ще бъдат разнесени от наши служители от непедагогическия персонал. За живущите извън този район и извън гр. Пловдив сме се свързали с Държавно горско стопанство – Смолян, които за този ден са ни обещали да ни предоставят четири автомобила, с които да разнесем продуктите по всички
  адреси. Искрено Ви моля и се надявам, че на адресите, които сте попълнили в декларациите, ще има човек, който да приеме продуктите. Предвид многобройните адреси и голямата територия, която трябва да обходят служителите ни за един ден, няма да имат възможност да изчакват или да се
  връщат повторно на адреса.
  Тези от Вас, които декларираха, че доброволно отказват получаването на продукти, ще извършат една добрина, тъй като полагащите им се продуктите ще бъдат предоставени на ученици от нашето училище в затруднено положение, включително и на тези ученици, за които учителите направихме благотворителната кампания и ги подкрепихме за Великденските празници. Учениците са идентифицирани от Вашите предложения или от предложенията на класните ръководители. За прозрачност на тази инициатива и същевременно запазване на личните данни, списъкът с учениците, които ще получат тези продукти, ще бъде предоставен на председателя на Обществения съвет.

Уверяваме Ви, че е създадена организация за извършване на доставките, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и допълнително ще Ви уведомим за датата на предстоящата доставка.
Благодарим за оказаното доверие!
Пазете се и бъдете здрави!
С уважение,
Таня Николова

Други

Организация на учебните дни от 13.04 до 16.04.

Уважаеми ученици,
Измина един месец с дистанционно обучение. Искрено съм горда с отговорността и желанието за учене, макар и в необичайни и в доста моменти по-трудни условия на всички ученици. Най-добре гражданската позиция се вижда в проявената отговорност и дисциплина в трудни дни. Благодаря Ви мили деца за Вашата достойна гражданска позиция!

Уважаеми родители,
Благодарим Ви за подкрепата, осъзнаваме колко усилия са нужни от Ваша страна, за да ни помагате в образователния процес и сме Ви признателни за високата оценка, която ни поставихте в проведената анкета.

За дните от 13 до 16 април 2020г. учениците ще се обучават по облекчен дистанционен режим, които ще включва теми по гражданско образование, спорт, изкуства и проектно базирани дейности, насочени към развитието на социални компетентности. Скъпи ученици, това е момента, когато тези от Вас, които са поизостанали с поставените им задачи или домашни, ще имат възможност да наваксат или да получат допълнителни консултации. 

 И все пак, за да имате и време за активен отдих и почивка, учебните часове ще започват в 9 часа и ще са с продължителност 30 минути за ученици V-XII клас и по 20 минути за ученици I-IV клас.

За учениците от начален етап класните ръководители са измислили интересни и забавни занимания от 9 часа и ще Ви очакват с нетърпение в класните Ви стаи.

За ученици V-IX клас и XI клас ще се провежда обучение съгласно променено седмично разписание в Школо за въпросния период, с което искрено се надяваме да Ви изненадаме и да направим щастливи дните Ви.

Учениците от X клас ще съчетават забавлението с обучението чрез дистанционно обучение по производствената практика по професията им.

Учениците от XII клас за периода 13-15 април ще се обучават по обичайното седмично разписание със всички учебни предмети. На 16 април от 9 до 11 часа ще имат подготовка за ДЗИ по БЕЛ.

С цел да е по-весело, забавно и много празнично организираме и няколко конкурса, в които Ви очакваме да се включите: 

“Колко е хубаво да сме заедно!” – покажете ни как прекарвате времето си, споделено със семейството, като ни изпратите снимки, текстове, рисунки или други творби.

“Почерпете ни виртуално! – празниците неизменно са свързани с вкусотии. “Почерпете” ни с вашите снимани кулинарни произведения.

“Най-красива великденска украса” – ако във вашето семейство отбелязвате Великден, споделете с нас красотата, която сте сътворили по повод празника.

Снимките, текстове, рисунки или други продукти за участие да се качват до 21.04.2020 г. в Потока на виртуалната класна стая за Час на класа (или в стаята на класа). Най-добрите участия ще бъдат споделени със света, като се качат в сайта и Фейсбук страницата на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив.

Желаем на всички Вас успех и весели Великденски празници! Бъдете здрави! Останете си вкъщи! Бъдете отговорни към Вас и към хората, които обичате!

С уважение,
Таня Николова
Директор

Други

Анкетна карта за дистанционното обучение в училище

Уважаеми родители,
Благодарим ви за непрестанната подкрепа! За нас е важно да предоставим най-качественото образование, на което сме способни през този период на извънредно положения, затова Ви молим да попълните тази анкетна карта за провеждащото се в момента дистанционно обучение на Вашето дете. Мнението и препоръките Ви са важни за нас, защото ни помагат да се развиваме и напасваме към нуждите на децата!
Попълненият формуляр не пази информация за име и анкетната карта е напълно анонимна.
Благодарим Ви предварително!

АНКЕТА: https://forms.gle/H6pRQTr16wXzCXbTA

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Други

Безопасност в Интернет

Нестандартната образователна ситуация дава нова възможност да се развиват базовите дигитални компетентности у децата, като социалните умения и онлайн безопасността са съществен компонент от дигитално-медийната грамотност.

            Националният център за безопасен интернет Safenet.bg разработи 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Видеоклиповете са атрактивни и с ясни послания и инструкции. Те дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове, както и да ги използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми

          Видеофилмът се намира на адрес:  https://youtu.be/bQy-DM56_NM  

            Той  обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: https://www.safenet.bg/bg/materiali#видео 
Предлагаме Ви да препоръчате на учителите от Вашето училище да проведат като минимум един час на класа, в който да използват видеоматериалите, за да обсъдят безопасността и отговорното поведение в интернет.

Други

Заявяване на желание за участие в Национално външно оценяване…

Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД-09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Милена Симеонова и Боян Алексиев, онлайн проучване относно желанието на учениците от VII-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в изпит по желание по националното външно оценяване по чужд език. За целта утвърдените със заповед № РД-09-3198/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език в VII клас ще бъдат изпратени на родителите на учениците от VII клас чрез електронния дневник, използван в училището.
Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от VII клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по чужд език. В съобщението да бъде посочен краен срок за отговор – 06.04.2020г. Заявленията следва да бъдат попълнени и подписани от родител. Да бъдат сканирани( при невъзможност – снимани с телефон, като всички попълнени реквизити се виждат ясно) и изпратени обратно чрез електронния дневник на класния ръководител или на електронната поща на училището. Родители, които нямат възможност да разпечатат заявлението, могат да вземат бланки от сградата на училището.

Други

Заявяване на желание за участие в НВО Х клас…

 1. Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Марина Нанкова и Алекс Марков, онлайн проучване относно желанието на учениците от X-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. За целта утвърдените със заповед № РД09-3199/ 27.12.2019г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език и за полагане на изпит по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в X клас ще бъдат изпратени на учениците от паралелките от X клас чрез електронния дневник, използван в училището.
 2. Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от паралелките от Х клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. В съобщението е посочен краен срок за отговор – 08.04.2020г.
Други

Онлайн консултации с психолога на училището

Уважаеми родители,

       Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването коронавирус (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако и децата ви също се чувстват тревожни. На децата може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн или по телевизията – или чуват от други хора – така че те могат да бъдат особено уязвими за чувства, като тревожност, стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на другите.

      Училищният психолог Н.Чаушева предоставя онлайн консултации, свързани с Вашите деца всеки делничен ден  от 09.00 до 17.00 ч.       При необходимост направете заявка на имейл :   n.chausheva@ecoschoolplovdiv.bg  или тел. 0888/ 062 069.

Други

Наградени фотографии и рисунки на ученици от СУ „Св.…

На 19 март 2020 година бяха обявени наградените рисунки и фотографии от XIII Национален конкурс „Водата – извор на живот“, гр. Бургас. Участниците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се представиха достойно в престижния конкурс. Михаела Тодева от VIIа клас, беше отличена с втора награда в раздел „Фотография“, първа възрастова група. Своята фотография тя е направила в клуб по интереси „Дигитална фотография и дизайн“ с ръководител Марина Нанкова.
Още две наши ученички получиха поощрения за своите рисунки от конкурса: Теодора Ушева от VIIб клас, с преподавател Марина Нанкова и Силвия Момчилова от IXа клас, с преподавател Венета Маринова.

Други

Препоръки и организация на учебните часове

Уважаеми ученици, скъпи родители!

Успешно премина първата седмица от дистанционното обучение поради наложилата се извънредна ситуация. Благодарим за Вашата подкрепа и съпричастност към образователния процес. Ръководството и учителите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ работихме и работим неуморно, за да създадем една спокойна среда на обучение от вкъщи. Затова отчитаме и обсъждаме всяка обратна връзка, която получаваме от Вас. Освен отговорност към учебния процес, трябва да се погрижим и за профилактика на здравето на всички, като въведем точни и ясни правила за престой пред електронното устройство и изпълнение на поставените задачи.

След като премине и днешния учебен ден, почивайте си събота и неделя, отдайте се на приятни занимания, четете заедно хубави книги, играйте на семейни игри. Съветваме Ви да не прекарвате много време пред телефоните и други електронни устройства, почивайте пълноценно и от понеделник Ви очакваме по-свежи, по-здрави и по-активни в дигиталните си класни стаи. 

От следващата седмица учебните часове за:

Начален етап – работата остава така, както е организирана от класните ръководители.

Прогимназиален и Гимназиален етап – V – XII клас ще бъдат със следната продължителност:

1час- 8:30- 9:00ч.

2час- 9:10- 9:40ч.

3час- 9:50- 10:20ч.

Голямо междучасие: 10.20ч. – 10.40 ч. 

4час- 10:40- 11:10ч.

5час- 11:20- 11:50ч.

6час- 12:00- 12:30ч.

7час- 12:40- 13:10ч.

Обедна почивка: 13.10 – 14.30ч.

Самоподготовка:

1час – 14:00 -14:30 ч.

2час – 14:40-15:10 ч.

3час – 15:20-15:50 ч.

А сега Ви желаем хубава вечер и приятен уикенд с любимите Ви хора!

Други

Учебният процес не спира със затварянето на класните стаи

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив благодари на classroomtech.bg за прекрасната статия!

„“В динамичната обстановка, в която светът е поставен, училището няма право да изоставя своята основна функция. Като едно от първите училища в Пловдив, използващи активно облачната платформа G Suite за образованието, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, приема сериозно задължението си да образова учениците в сигурна и контролируема среда…..“ Прочетете цялата статия тук:
https://classroomtech.bg/учебният-процес-не-спира-в-су-кирил-и-методий

Други

Ново! Видео уроци в YouTube канала на училището

Скъпи ученици и родители,
За ваше удобство създадохме плейлист „Видео уроци за дистанционно обучение и работа в „Облака““ в YouTube канала на училището. В него ще намерите видеа с насоки за работа с електронна класна стая, облачни технологии и видео уроци по предмети. Съдържанието на плейлиста се обновява ежедневно, затова ако желаете да следите видео уроците, които качваме, моля абонирайте се за канала ни.

Бъдете здрави!

Вижте нашия YouTube канал тук!

Други

Съобщение

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за съдействието и отзивчивостта през първия учебен ден в тази извънредна ситуация. Въпреки че беше неприсъствен ден, почти всички ученици се включиха активно в учебния процес и даже вече има изпълнени домашни.

За по-лесна адаптация на всички – и на ученици, и на учители, в училище е създадена организация, която да покрие нов учебен материал, и упражнения върху вече преподаван. Учениците ще получават различен вид задания, но оценките от тях няма да са официални, а ориентировъчни – на какво да се наблегне по време на домашния престой. 

Нов материал ще се преподава за облекчение на учениците и с оглед техните възможности. В противен случай, когато се върнем на училище, ще се струпват много нови уроци за кратък период от време.

Уважаеми родители, апелираме за Вашето съдействие! Моля, осигурете активността на Вашите деца и съвестното изпълнение на поставените им задачи. Учебните часове започват по утвърденото седмично разписание и дневен режим, но дори ние да полагаме максимални усилия, без тяхното участие учебният процес няма да е пълноценен.  

За да избегнем пренатоварването и постоянния престой пред устройство за работа, поставенитe задания са с удължен срок за изпълнение, а не само в рамките на деня. Заданията и материалите имат заложен срок, но тези ученици, които са възпрепятствани да направят упражненията си, ще имат срок до три дни след идването на училище да представят изпълнени заданията си.

При невъзможност ученик да се присъедини в дадена класна стая или видео разговор, нека пише имейл на своя преподавател или класен ръководител. Ще окажем максимално съдействие. Имайте предвид, че платформите може да бъдат пренатоварени и да се отварят бавно или да не се отварят на моменти, но материалите стоят в класрум. Учениците могат да изпълнят задачите си и в реално време или по-нататък – според своето натоварване и техническа обезпеченост.

За Ваше улеснение ще бъде изготвен и YouTube-канал с видео клипове – с  подробни насоки за работа с Google-приложенията. Каналът ще бъде споделен на сайта на училището – www.ecoschoolplovdiv.bg 

Бъдете здрави! 

Други

Онлайн ресурси

Уважаеми родители и колеги,
във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:
1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.
Горещ телефон за връзка: 0878138201
Примерни онлайн ресурси:
https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType…

https://welcome-idea.eu/…

https://www.sopbg.org/learn…

http://uchabulgarski.bg/

Други

Обръщение към родители

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Важно!

Важно! Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители!

Следващите две седмици пред нас стои предизвикателството да се справим с дистанционното обучение. Успехът зависи от всички нас общо и е въпрос и на лична отговорност. В училище е създадена вече организация на неприсъствен учебен процес от понеделник. Всички ученици да останат по домовете си. Учебните часове ще се провеждат онлайн в гугъл-класрум. Учебният процес ще протича по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим. Учебните часове започват от 8.00 ч. сутринта и съответно от 8.30 ч. за I – II клас. 

Мили ученици, така ще се изпълни и едно от Вашите големи желания – телефоните и таблетите да са Ви винаги в ръцете.

Уважаеми родители, моля за съпричастност и помощ от Ваша страна, като осъществявате по възможност контрол над децата си за съвестно изпълнение на поставените от учителите задачи. За родителите на учениците от I до IV  клас всички поставени задачи ще бъдат изпращани и по електронен дневник, за да могат да помагат на децата си. 

При въпроси за обратна връзка моля да ползвате електронния дневник или да се свържете с класния ръководител по телефона, както и на телефон 0889805023. 

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до сградата на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив по начин, минимизиращ личните контакти:

 1. Потребителите на услугите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път.
 2. Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.

Служителите на  СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив са на разположение и за консултации чрез контактната форма на сайта http://ecoschoolplovdiv.bg/, на имейл – sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на телефон 0889805023. 

Пожелаваме на всички да бъдете здрави, да проявим отговорност, интелигентност и мъдрост, взаимна подкрепа и разбиране, както и толерантност, да извлечем всички ползи от създалото се положение, а именно по-тясната ни връзка с децата. Моля Ви да спазвате всички препоръки, дадени от кризисния щаб и министъра на здравеопазването. 

С уважение,

Таня Николова

Директор 

грипна ваканция Други

Удължена грипна ваканция

Уважаеми родители, ученици и учители,
във връзка с обявяването на извънредно положение Ви уведомяваме, че  следващите две седмици, учебните занятия ще бъдат преустановени.

Обучението ще се провежда дистанционно. Очаквайте по-късно в деня допълнителни указания в електронния дневник на училището. Моля  запазете спокойствие. Съветвам Ви да ограничите контактите. Учениците да стоят по домовете си. Има достатъчно  хубави филми и интересни книги, с които могат да се забавляват. Спазвайте стриктно всички препоръки,  за висока лична хигиена, и  мерките  на Световната здравна организация, за ограничаване разпространението на COVID – 19.

Бъдете здрави.
Таня Николова

грипна ваканция Други

Грипна ваканция от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.

Уважаеми родители,
със заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България, поради което се преустановяват учебните занятия в училище за периода от 06 март до 11 март 2020 г. включително. Отменени са всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период.Ръководството на училището Ви уверява, че ще положи усилия пропуснатото учебно съдържание да се навакса, чрез консултации и работа по време на учебните часове. Препоръчано е на всички педагогически специалисти да изпращат учебни задачи в облака на своите ученици, за да не скучаят през ваканцията. Пожелаваме на всички здраве и препоръчвам стриктно да се спазват препоръките на министъра и да се ограничат до минимум контактите между децата.

грипна ваканция Важно!

Грипна ваканция – 28.01-04.02

Уважаеми родители и ученици,
Информираме Ви, че съгласно предписание № 03-61/27.01.2020г. на Регионална здравна инспекция, заповед № 20 ОА-181/27.01.2020г. на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров и заповед № РД-10-897/27.01.2020г. на Директора на училището учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив ще бъдат преустановени за периода от 28.01.2020г. до 04.02.2020г. включително. Учениците трябва да бъдат на училище на 06.02.2020г. с програмата за втори учебен срок, която ще бъде качена в електронния дневник на 31.01.2020г.
Поради настъпилата грипна епидемия се препоръчва да се избягват събиранията на обществени места като автобуси, киносалони, търговски центрове и др. с цел ограничаване на контактите и разпространяване на вируса. За пълноценно и приятно прекарване на грипната ваканция съветваме учениците да прекарат повече време в четене на книги и гледане на хубави филми.

Други

Коледна къщичка

В празника участваха ученици и ръководители от групите за занимания по интереси на учениците по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и групи за занимания по интереси към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“: „Първи стъпки в музиката“, „Танцов ансамбъл“, „Приятели на китарата“, Клуб“Хорце“, Детски хор „Лоли-поп“. Снимки на „Коледната къщичка“ бяха направени от учениците от група за занимания по интереси „Дигитална фотография и дизайн“ по проекта, които работиха по представителната си изява на тема „Снимки на живо събитие в училище“. Един прекрасен завършек на една прекрасна година! С много песни, танци, приказни герои, почерпки и веселба ученици и учители отбелязаха последния учебен ден на 2019г. Желаем Ви весели Коледни и Новогодишни празници!

Други

Кодове заляха СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Десетки QR кодове заляха стените на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив. Инициативата е част от Националната седмица на четенето, защото във всеки код учениците можеха да намерят различно произведение от българската и световната литература. Състезателният елемент се допълваше от ежедневните задачи към текстовете, поставени от преподавателите Милена Симеонова и Диляна Шехова. Учениците се надпреварваха да направят пълен списък на произведенията, както и да открият специална информация, посветена на наближаващите коледни празници.

„Лесно е като детска игра – просто насочваш смартфона си към кода и в ръката ти „оживява“ литературна творба. Учениците се забавляват да „ловуват“ кодове и не осъзнават колко много са научили в това време.” – разказа Симеонова, като допълни, че телефоните не пречат на учебния процес, а напротив – могат да го улеснят, да го направят по-забавен и да по-достъпен за учениците. Споделя, че технологиите могат да бъдат в помощ на учителя, когато учениците ги използват мотивирано и контролирано.

Като мост между бъдещото с неговите модерни технологии и традиционните ценности от миналото във фоайето на училището бяха изложени изработени от учениците т.нар. заглавки, характерни за средновековните писмени текстове.

Като училище в облака СУ “Св. св. Кирил и Методий” активно използва модерните начини за споделяне и съвместна работа между учители и ученици. Всеки ученик получи на училищния си имейл анкета, която трябваше да представи отношението му към книгите и четенето.

Повече от половината ученици споделиха, че за тях четенето е удоволствие, а не задължение.

В проведения конкурс “Най-добър четец” учениците от начален етап получиха награди за първо, второ и трето място.

Други

Викторина за Деня на християнското семейство

На 27.11.2019 в залата на кметство район Западен от 17.20 ч. се проведе викторина между СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „В. Петлешков“, организирано от отец Пантелеймон и г-жа Георгиева–учители по ФУЧ Религия. Епископ Арсений и кмета на район “Западен” Димитър Колев бяха жури. Състезанието завърши с равенство, децата показаха колко много знания имат. За доброто настроение се погрижиха детски хор“ Лоли поп“ по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , подкрепени от своите родители и близки.

Състезания

Правописът е модерен!

В края на месеца, посветен на народните будители, в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, продължаваме да си говорим колко е важно да си грамотен. 

Облачните технологии, които използваме активно, ни дават възможност не само часовете, а и тестовете да са модерни и забавни. Това доказаха всички ученици от V и VII клас, които правиха тест по правопис на български език и се забавляваха, докато го решаваха. Никой не съжаляваше, че е изпитван, напротив – всички се включиха в надпреварата с желание, удоволствие и спортен хъс, а възгласите след финалното награждаване бяха: “Кога пак ще имаме такъв тест?”

Инициативата “Аз пиша правилно” се оформя като традиция за учениците в прогимназиален етап и представлява тест по български език под формата на игра. 

Наградените тази година са: 

 • Златиляна Генова, VII б – I място
 • Пламена Вангелова, VII б – II място
 • Александър Зафиров, VII а – III място
Меню