Учебен процес

Етап Класове Програма
Начален 1,2,3,4 Свали
Прогимназиален 5,6,7 Свали
Гимназиален 8,9,10,11,12 Свали
Индивидуални часове 11,12 Свали
Групи ГЦОУД Начален етап 1,2,3,4 Свали
Група ГЦОУД Прогимназиален етап 5,6 Свали
Паралелка Учебен план
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
10а Виж
10б Виж
11а Виж
11б Виж
12а Виж
12б Виж