Бюджет

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 година вижте тук…

 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за трето тримесечие – вижте тук…
 • Баланс и отчет за приходите и разходите към 30.09.2021 г. – вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за второ тримесечие – вижте тук…
 • Баланс и отчет за приходите и разходите към 31.06.2021 г. – вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за първо тримесечие – вижте тук…
 • Баланс и отчет за приходите и разходите към 31.03.2021 г. вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 година вижте тук…

 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за четвърто тримесечие вижте тук…
 • Баланс към 31.12.2020 г. вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за трето тримесечие вижте тук…
 • Баланс към 30.09.2020г. вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за второ тримесечие вижте тук…
 • Баланс към 30.06.2020г. вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за първо тримесечие вижте тук…
 • Баланс към 31.03.2020г. вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година вижте тук…

 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за първо тримесечие вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за второ тримесечие вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за трето тримесечие вижте тук…
 • Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за четвърто тримесечие вижте тук…