Достъп до обществена информация

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация за 2022 година – вижте тук

Годишен отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация за 2021 година – вижте тук

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация вижте тук…