Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и за държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук


График за провеждане на задължителен държавен  изпит на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук