Държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022/2023 година вижте тук .

Най-важната информация за държавните зрелостни изпити и за задължителните изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022/2023 година вижте тук…

График на дейностите във връзка с подготовката и провеждането на държавни зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година вижте тук..


Архив:

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и за държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук


График за провеждане на задължителен държавен  изпит на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук