Добри практики

„Който не работи, не трябва да яде“
Жул Леви

На 29.03.2016г. /вторник/ учениците от полуинтернатната група от пети клас при СОУСвети Свети Кирил и Методий, град Пловдив представиха пред съучениците, родителите и учителите си музикалната оперетка на Жул Леви Който не работи, не трябва да яде.


Техники и подходи за приобщаване на родителите като активна част в учебно-възпитателния процес”

Обучението се проведе на 12 и 13 декември 2015г. с лектор Ренета Венева. Специално внимание се отдели на въпросите: как да изградим партньорска комуникация родител-учител и професионалното взаимодействие с родителите.Вижте още…


Открит урок по Математика – II клас

  • Тема: „Умножение и деление с числото 7“ (Упражнение)
  • Дата на провеждане: 26.03.2015г.
  • Преподавател: Ивелина Георгиева
  • Длъжност: Учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)


Открит урок по Математика – II клас

  • Тема: „Умножение и деление с числото 8“ (Упражнение)
  • Дата на провеждане: 24.03.2015г.
  • Преподавател: Таня Стайкова
  • Длъжност: Учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)


Квалификационен семинар и споделена добра педагогическа практика

Тема: Съчетаване на интерактивни методи и ИКТ в преподаването на модул уроци
„Синтетични изкуства“
 

Дата на провеждане: 17.03.2015г.

Преподавател: Цвета Марова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап –

Изобразително изкуство

Материали от семинара изтеглете от тук…


Открит урок по Химия и опазване на околната среда – XI клас

Тема: „Разтвори“

Дата на провеждане: 19.02.2015г.

Преподавател: Жулиета Янкова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в гимназиален етап –

Химия и опазване на околната среда


Открит урок по Физическо възпитание и спорт

Тема: „Танци“

Дата на провеждане: 17.02.2015г.

Преподавател: Людмила Калофоридова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в гимназиален етап –

Физическо възпитание и спорт

Преподавател: Нели Карабахчиева

Длъжност: Старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап – Хореография


Мотивацията за учене при учениците – гаранция за позитивно отношение към учебния процес

Период на провеждане: 20 и 21.12.2014г.  

 Вид на обучението: семинар

Място на провеждане: Велинград

Лектор: психолог Ренета Венева

Целева група: педагогически специалисти при
СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“,

гр. Пловдив

Ресурси:

Мотивацията за учене

„По света и у нас“ Вижте още…

МО Природоматематически науки вижте още…

МО Хуманитарни науки вижте още…

МО – Физическо възпитание и спорт и изкуства

МО Начален етап вижте още…


Открит урок по Човекът и природата – III клас

Тема: „Разнообразие и групиране на организмите“

Дата на провеждане: 02.12.2014г.

Преподавател: Таня Делякова

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)


Открит урок по Литература – III клас

Тема: „Тънкият крал и дебелият готвач“ – Доналд Бисет

Дата на провеждане: 02.12.2014г.

Преподавател: Албена Фиданска

 

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)


Izgrevi-2012ИЗГРЕВИ
/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Антоанета Минчева

Вижте тук…


Gallery-2012КАРТИННА ГАЛЕРИЯ
/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Венета Маринова

 Вижте тук…