Монтесори обучения

Предимства на Монтесори

 • Отчитане индивидуалния темп на развитие на всяко дете.
 • Минимизиране на фронталния метод на преподаване.
 • Улесняване на прехода от детската градина в училище.
 • По-добра адаптация към учебния процес.

Тренинг и проекти с родители

 • Периодично са заложени срещи и обучения с родителите.
 • Съвместни дейности и проекти.

Педагогът

Според Монтесори педагога трябва да е:

 • „Мил“ предводител през сетивните фази на детето.
 • „Слуга“, който по всяко време е готов да откликне на детето чрез :
  • Подкрепа
  • Наблюдение
  • Поощрения към последващи дейности
 • Винаги да зачита и поощрява индивидуалния темп на развитие на всяко дете.

Очаквания

 • Самостоятелни, свободни деца;
 • Деца, които постоянно се стремят да придобиват знания и умения;
 • Деца, работещи спокойно в групи и проекти;
 • Деца, които ценят реда и постоянно се стремят да го поддържат;
 • Деца, които не се страхуват от домашни работи, а с удоволствие продължават започнатото в училище в дома, библиотеката или други институции.