Комисии

Комисията по етика към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив е в състав:

Председател: Милена Симеонова – зам.-директор УД

Членове: 1.Дарина Стоянова – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – немски език

             2. Марин Вулджев – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – изобразително изкуство

                3. Едуард Иким – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език

                4. Юрист, с който училището има сключен договор за правни услуги


Антикорупционната комисия към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив е в състав:

Председател: Веселина Георгиева – учител начален етап на основното образование І-ІV клас

Членове:

  1. Марина Нанкова – старши учител, теоретично обучение, председатил на НУС
  2. Мирела Черняева – учител в ГЦОУД І-ІV клас