Комисии

Комисията по етика към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив е в състав:

Председател: Милена Симеонова – зам.-директор УД

Членове: 1. Дарина Стоянова – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – немски език

              2. Марин Вулджев – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – изобразително изкуство

                 3. Едуард Иким – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език

                 4. Юрист, с който училището има сключен договор за правни услуги


Антикорупционната комисия към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив е в състав:

Председател: София Дачева – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – български език и литература

Членове:

  1. Марина Нанкова – старши учител, теоретично обучение, председатил на НУС
  2. Весела Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – география и икономика

Комисия по Безопасност на движението по пътищата към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив е в състав:

Председател: Симеон Чуканов – заместник-директор учебна дейност

Членове:

  1. Грозданка Стоева – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)
  2. Алекс марков – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  3. Светозара Бояджиева – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап