Национално външно оценяване

Задължителните изпити от националното външно оценяване за IV клас за учебната 2021/2022 г. са:

  • Български език и литература – 26 май 2022 г., 10:00 ч.
  • Математика – 27 май 2022 г., 10:00 ч.

График

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2021/2022 година

  Вижте тук

Изпити от националното външно оценяване за VII клас за учебната 2021/2022 г. са:

  • Български език и литература (задължителен) – 14 юни 2022 г., 10:00 ч.
  • Математика (задължителен) – 16 юни 2022 г., 10:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., 10:00 ч.

График

График на дейностите за НВО – VII клас за учебната 2021/2022 година

  Вижте тук

Изпити от националното вълшно оценяване за Х клас за учебната 2021/2022 г.са:

  • Български език и литература (задължителен) – 26 май 2022 г., 09:00 ч.
  • Математика (задължителен) – 16 юни 2022 г., 09:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., 09:00 ч., по график в зависимост от нивото
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

График

График на дейностите за НВО – Х клас за учебната 2021/2022 година

  Вижте тук