Национално външно оценяване

Задължителните изпити от националното външно оценяване за IV клас за учебната 2022/2023 г. са:

  • Български език и литература – 29 май 2023 г., 10:00 ч.
  • Математика – 30 май 2023 г., 10:00 ч.

График

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2022/2023 година

  Вижте тук

Инструктаж на ученика

Инструктаж на ученика

  Вижте тук

Изпити от националното външно оценяване за VII клас за учебната 2022/2023 г. са:

  • Български език и литература (задължителен) – 13 юни 2023 г., 09:00 ч.
  • Математика (задължителен) – 16 юни 2023 г., 09:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., 09:00 ч.

График

График на дейностите за НВО – VII клас за учебната 2022/2023 година

  Вижте тук

Инструктаж на ученика

Инструктаж на ученика

  Вижте тук

Изпити от националното външно оценяване за Х клас за учебната 2022/2023 г.са:

  • Български език и литература (задължителен) – 13 юни 2023 г., 11:00 ч.
  • Математика (задължителен) – 16 юни 2023 г., 11:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало – по график в зависимост от нивото
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., начало – по график

График

График на дейностите за НВО – Х клас за учебната 2022/2023 година

  Вижте тук

Инструктаж на ученика

Инструктаж на ученика

  Вижте тук