„Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)

График на дейностите на групите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) за периода октомври 2019г. – юни 2020г.

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕМА РЪКОВОДИТЕЛ УЧЕНИЦИ БРОЙ, КЛАС БРОЙ ЧАСОВЕ ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДЕН, ЧАС КАБИНЕТ
1. Дигитална креативност „Дигитална фотография и дизайн Марина Нанкова 20 ученика VІІ – VІІІ клас 72 ч. 14.10.2019 г. 30.06.2020 г. сряда 13.20 ч./ каб. 302
 2. Дигитална креативност „Първи стъпки в информационните технологии“  Петя Тодорова 20 ученика І – ІІ клас  72 ч. 14.10.2019 г. 30.05.2020 г. вторник, четвъртък 15.00 ч./каб. 212
3. Изкуства и култура Клуб „Хорце“ Нели Карабахчиева 20 ученика V – VІ клас 72 ч. 14.10.2019 г. 15.06.2020 г. сряда 14.00 ч./ х. зала. 101
4. Изкуства и култура Детски хор  „Лоли – поп“ Евелина Палакова 20 ученика І – ІІІ клас 71 ч. 14.10.2019 г. 30.05.2020 г. вторник 12.25 ч./каб. 312
5. Спорт „Лека атлетика“ Владимир Клявков 20 ученика ІІІ – VІІ клас 75 ч. 14.10.2019 г. 15.06.2020 г. сряда, петък 16.00 ч. физк. салон, сп. площадка
6. Изкуства и култура „Приятели на китарата“ Цветан Карабов 16 ученика ІІ – ХІІ клас  72 ч. 14.10.2019 г. 15.06.2020 г. Понеделник, сряда  15.30 ч./каб.309
6. Изкуства и култура „Приятели на китарата“ Цветан Карабов 16 ученика ІІ – ХІІ клас 72 ч. 14.10.2019 г. 15.06.2020 г. Понеделник, сряда  15.30 ч./каб.309
6. Изкуства и култура „Приятели на китарата“ Цветан Карабов 16 ученика ІІ – ХІІ клас 72 ч. 14.10.2019 г. 15.06.2020 г. Понеделник, сряда  15.30 ч./каб.309
7. Български език и литература Диляна Николова Ендарова-Шехова VІа,б клас / 5 65 04.12.2019 г. 11.06.2020 г. Сряда – 13.15 ч. Четвъртък – 13.15 ч. Каб. 205
8. Български език и литература Милена Русева  Симеонова VІІб клас – 7 ученика 70 02.12.2019 г. 03.06.2020 г. Понеделник – 14.45 ч.  Сряда – 13.15 ч. Каб. 210
9. Български език и литература Виолета Йорданова  Панова ХІІа,б клас – 6 ученика 63 0212.2019 г. 11.05.2020 г. Понеделник – 14.40 ч.  Сряда – 14.00 ч. Каб. 308
10. Математика Таня Савова  Стайкова ІІІб клас – 5 ученика 61 03.12.2019 г. 27.2020 г. Вторник – 13.30 ч.  Сряда и четвъртък – 14.00 ч. Каб. 109
11. Математика Цветелина Савова  Арабаджиева VІІІб клас – 7 ученика 66 02.12.2019 г. 24.06.2020 г. Понеделник – 14.10 ч.  Сряда – 14.10 ч.  Каб. 212


За периода юни-септември 2019г.

№ по ред Група Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
1БЕЛ VI б клас06.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас13.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас20.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас21.06.2019 г.13:15Каб. 210
2БЕЛ V б клас04.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ V б клас07.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ V б клас11.06.2019 г.13:15Каб. 210
3БЕЛ V б клас втора група21.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група24.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група25.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група26.06.2019 г.08:00Каб. 210
4Математика VI б клас03.06.2019 г.14:00Каб. 209
Математика VI б клас06.06.2019 г.14:00Каб. 209
5Математика IX клас05.06.2019 г.14:55Каб. 209
Математика IX клас07.06.2019 г.13:15Каб. 209
Математика IX клас12.06.2019 г.14:55Каб. 209
Математика IX клас14.06.2019 г.13:15Каб. 209
6БЕЛ VII клас05.06.2019 г.14:00Каб. 216
БЕЛ VII клас12.06.2019 г.14:00Каб. 216
7Физика и астрономия VII клас03.06.2019 г.14:00Каб. 209
Физика и астрономия VII клас10.06.2019 г.14:00Каб. 209


Представителни изяви

На 27.11.2019 в залата на кметство район Западен от 17.20 ч. се проведе викторина между СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „В. Петлешков“, организирано от отец Пантелеймон и г-жа Георгиева–учители по ФУЧ Религия. Епископ Арсений и кмета на район “Западен” Димитър Колев бяха жури. За доброто настроение се погрижиха детски хор“ Лоли поп“ по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , подкрепени от своите родители и близки.