„Образование за утрешния ден“

През учебната 2019/2020 в СУ“Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив са сформирани следните групи за занимания по ключови дигитални умения:

Аз и ти в дигиталния свят

Ръководител: Петя Тодорова
Клас: II клас
График на провеждане:

  • Вторник: 16:20 – 17:25
  • Четвъртък: 16:20 – 17:25

Дигитална грамотност

Ръководител: Виктория Димитрова
Клас: VIII – IX клас
График на провеждане:

  • Сряда: 14:00 – 15:30
  • Петък: 14:00 – 14:40