„Подкрепа за успех“ 2019/2020 г.

Първи стъпки в Информационните технологии

Математика 3. клас

Детски хор „Лоли поп“

„Приятели на китарата“

Клуб „Хорце“

Клуб „Лека атлетика“

Клуб „Български език и литература – 6. клас“

Клуб „Български език и литература – 7. клас“

Клуб „Дигитална фотография и дизайн“

Клуб „Математика – 8. клас“

Клуб „Български език и литература – 12. клас“