Прием на ученици

Средно училище “ Свети свети Кирил и Методий “ създава личности, подкрепя идеи, обича състезателния дух и вярва в духовното развитие на своите възпитаници.
През учебната 2019/2020 година предлагаме:

 • Iа – Иновативна паралелка “Монтесори класна стая -Научи ме да се справям сам“ с разширена подготовка по :
 • Български език и Литература
 • Технологии и предприемачество
 • Околен свят
 • Какво е монтесори?
 • Iб – Паралелка с разширена подготовка по :
 • Български език и Литература
 • Хореография
 • Музика
 • Iв – Паралелка с разширена подготовка по:
 • Български език и Литература
 • Изобразително изкуство

Училищен план прием

 • Брой паралелки – 3
 • Брой места – 66

При необходимост броя на местата се завишава с двама ученика на паралелка или общо брой места – 72. Промяна в броя на паралелките в останалите класове – не се предвижда.
Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

График

График на дейностите за 2020 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

  Вижте тук

През учебната 2019/2020 ще бъдат сформирани следните паралелки:

 • Vа – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Български език и Литература – 1 час
 • Хореография – 1,5 часа
 • Vб – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Изобразително изкуство – 1,5 часа
 • Информационни технологии – 1 час
 • Vв – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Български език и Литература
 • Изобразително изкуство
Свободни места в V клас за учебната 2019/2020 година към 21.06.2019г.
 • Vа клас 11
 • Vб клас 11
 • Vв клас 15
Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив към 07.06.2019
Клас Входящ номер/Дата
1 Va ВК-2192/04.06.2019г.
2 Va ВК-2171/03.06.2019г.
3 ВК-2107/28.05.2019г.
4 ВК-2233/07.06.2019г.
Правила и критерии

Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2019/2020 година на ученици в V клас

  Вижте тук

 • Рекламна графика. Професия: Дизайнер
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III. степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието и професионална реализация в областта на рекламата, предпечата, дизайна и фотографията.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.
 • Български танци. Професия: Танцьор
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III. степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ – прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.
 • Професионална реализация, участия в национални и международни конкурси.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература, от свидетелството за основно образование.
Свободни места в VIII клас за учебната 2019/2020 година след III етап към 09.08.2019
 • Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика. Записани – 26 0
 • Професия: Танцьор, специалност: Български танци. Записани – 26 0
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018/2019 година
  Вижте тук
График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година след завършено основно образование
  Вижте тук

Клас Паралелка Описание Брой места
2

„Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“

Разширена подготовка по:
Математика,
Технологии и предприемачество
Околен свят
6
2 Общообразователна Разширена подготовка по:
Български език и литература
Музика
Хореография
6
3 Общообразователна

Разширена подготовка по:
Български език и литература
Математика

6
5 Общообразователна Разширена подготовка по:
Български език и литература
Хореография
11
5 Общообразователна Разширена подготовка по:
Изобразително изкуство
Информационни технологии
11
5 Общообразователна Разширена подготовка по:
Математика
Музика
15
6 Общообразователна

Разширена подготовка по:
Математика
Изобразително изкуство

2
9 професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

0
9 професия: Танцьор; специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

3
10 професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

3
10 професия: Танцьор; специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

7
11

Профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети:
1. Информационни технологии
2. I-ви чужд език – Английски език
3. Математика

8
11 профил: Изкуства – 0,5 Хореография

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети:
1. Хореография
2. Български език и литература
3. I-ви чужд език- Английски език

5
11 Профил: Изкуства – 0,5 Музика

Прием след завършено основно образование.Профилиращи предмети:
1. Музика
2. Български език и литература
3. I-ви чужд език- Английски език

5
12 профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети:
1. Информационни технологии
2. I-ви чужд език – Английски език
3. Математика

5