„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през учебната 2021/2022 г., като изпълнява Дейност 1 и Дейност 3.

Дейност 1 е свързана със закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Всеки ученик на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив, който не разполага с техническо устройство, с което да учи по време на обучение от разстояние в електронна среда по време на учебната година, може да вземе безвъзмездно от училището подходящо устройство за периода на ОРЕС.

Дейност 3 е свързана с обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Петима педагогически специалисти на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив преминаха през обучение на тема „Учебният процес – ефективен и интересен. Интерактивни образователни платформи за преподаване“.