Родителска среща

Важно!

Родителска среща

На 22.10.2018г от 17:30 часа ще се проведе родителска среща на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

Вашият коментар

Меню