Европейски ден на спорта в училище

Други

Европейски ден на спорта в училище

На 27.09.2019год. СУ” Св. св. Кирил и Методий” беше отбелязан Европейският ден на спорта в училище. Организирани бяха различни състезания за учениците, като главната цел на Европейския ден на спорта е да даде на децата възможност за двигателна активност с цел: “Спорт за здраве”, както е името на нашето събитие в училище. За учениците от начален етап бяха организирани станционни комбинации с лекоатлетически елементи,както и с елементи от играта баскетбол; за прогимназиален етап бяха организирани двустранни игри ,в които демонстрираха своите умения в спортните игри футбол и баскетбол. Всеки един от участниците показа своите физически качества и технически умения, които е научил в часовете по Физическо възпитание и спорт.

Меню