Викторина за Деня на християнското семейство

Други

Викторина за Деня на християнското семейство

На 27.11.2019 в залата на кметство район Западен от 17.20 ч. се проведе викторина между СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „В. Петлешков“, организирано от отец Пантелеймон и г-жа Георгиева–учители по ФУЧ Религия. Епископ Арсений и кмета на район “Западен” Димитър Колев бяха жури. Състезанието завърши с равенство, децата показаха колко много знания имат. За доброто настроение се погрижиха детски хор“ Лоли поп“ по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , подкрепени от своите родители и близки.

Меню