Важно! Дистанционно обучение

Важно!

Важно! Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители!

Следващите две седмици пред нас стои предизвикателството да се справим с дистанционното обучение. Успехът зависи от всички нас общо и е въпрос и на лична отговорност. В училище е създадена вече организация на неприсъствен учебен процес от понеделник. Всички ученици да останат по домовете си. Учебните часове ще се провеждат онлайн в гугъл-класрум. Учебният процес ще протича по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим. Учебните часове започват от 8.00 ч. сутринта и съответно от 8.30 ч. за I – II клас. 

Мили ученици, така ще се изпълни и едно от Вашите големи желания – телефоните и таблетите да са Ви винаги в ръцете.

Уважаеми родители, моля за съпричастност и помощ от Ваша страна, като осъществявате по възможност контрол над децата си за съвестно изпълнение на поставените от учителите задачи. За родителите на учениците от I до IV  клас всички поставени задачи ще бъдат изпращани и по електронен дневник, за да могат да помагат на децата си. 

При въпроси за обратна връзка моля да ползвате електронния дневник или да се свържете с класния ръководител по телефона, както и на телефон 0889805023. 

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до сградата на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив по начин, минимизиращ личните контакти:

  1. Потребителите на услугите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път.
  2. Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.

Служителите на  СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив са на разположение и за консултации чрез контактната форма на сайта http://ecoschoolplovdiv.bg/, на имейл – sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на телефон 0889805023. 

Пожелаваме на всички да бъдете здрави, да проявим отговорност, интелигентност и мъдрост, взаимна подкрепа и разбиране, както и толерантност, да извлечем всички ползи от създалото се положение, а именно по-тясната ни връзка с децата. Моля Ви да спазвате всички препоръки, дадени от кризисния щаб и министъра на здравеопазването. 

С уважение,

Таня Николова

Директор 

Меню