Грипна ваканция от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.

грипна ваканция Други

Грипна ваканция от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.

Уважаеми родители,
със заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България, поради което се преустановяват учебните занятия в училище за периода от 06 март до 11 март 2020 г. включително. Отменени са всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период.Ръководството на училището Ви уверява, че ще положи усилия пропуснатото учебно съдържание да се навакса, чрез консултации и работа по време на учебните часове. Препоръчано е на всички педагогически специалисти да изпращат учебни задачи в облака на своите ученици, за да не скучаят през ваканцията. Пожелаваме на всички здраве и препоръчвам стриктно да се спазват препоръките на министъра и да се ограничат до минимум контактите между децата.

Меню