Заявяване на желание за участие в НВО Х клас по Английски език и Дигитални компетентности

Други

Заявяване на желание за участие в НВО Х клас…

  1. Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Марина Нанкова и Алекс Марков, онлайн проучване относно желанието на учениците от X-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. За целта утвърдените със заповед № РД09-3199/ 27.12.2019г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език и за полагане на изпит по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в X клас ще бъдат изпратени на учениците от паралелките от X клас чрез електронния дневник, използван в училището.
  2. Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от паралелките от Х клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. В съобщението е посочен краен срок за отговор – 08.04.2020г.
Меню