Наградени фотографии и рисунки на ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Други

Наградени фотографии и рисунки на ученици от СУ „Св.…

На 19 март 2020 година бяха обявени наградените рисунки и фотографии от XIII Национален конкурс „Водата – извор на живот“, гр. Бургас. Участниците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се представиха достойно в престижния конкурс. Михаела Тодева от VIIа клас, беше отличена с втора награда в раздел „Фотография“, първа възрастова група. Своята фотография тя е направила в клуб по интереси „Дигитална фотография и дизайн“ с ръководител Марина Нанкова.
Още две наши ученички получиха поощрения за своите рисунки от конкурса: Теодора Ушева от VIIб клас, с преподавател Марина Нанкова и Силвия Момчилова от IXа клас, с преподавател Венета Маринова.

Меню