Съобщение

Други

Съобщение

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за съдействието и отзивчивостта през първия учебен ден в тази извънредна ситуация. Въпреки че беше неприсъствен ден, почти всички ученици се включиха активно в учебния процес и даже вече има изпълнени домашни.

За по-лесна адаптация на всички – и на ученици, и на учители, в училище е създадена организация, която да покрие нов учебен материал, и упражнения върху вече преподаван. Учениците ще получават различен вид задания, но оценките от тях няма да са официални, а ориентировъчни – на какво да се наблегне по време на домашния престой. 

Нов материал ще се преподава за облекчение на учениците и с оглед техните възможности. В противен случай, когато се върнем на училище, ще се струпват много нови уроци за кратък период от време.

Уважаеми родители, апелираме за Вашето съдействие! Моля, осигурете активността на Вашите деца и съвестното изпълнение на поставените им задачи. Учебните часове започват по утвърденото седмично разписание и дневен режим, но дори ние да полагаме максимални усилия, без тяхното участие учебният процес няма да е пълноценен.  

За да избегнем пренатоварването и постоянния престой пред устройство за работа, поставенитe задания са с удължен срок за изпълнение, а не само в рамките на деня. Заданията и материалите имат заложен срок, но тези ученици, които са възпрепятствани да направят упражненията си, ще имат срок до три дни след идването на училище да представят изпълнени заданията си.

При невъзможност ученик да се присъедини в дадена класна стая или видео разговор, нека пише имейл на своя преподавател или класен ръководител. Ще окажем максимално съдействие. Имайте предвид, че платформите може да бъдат пренатоварени и да се отварят бавно или да не се отварят на моменти, но материалите стоят в класрум. Учениците могат да изпълнят задачите си и в реално време или по-нататък – според своето натоварване и техническа обезпеченост.

За Ваше улеснение ще бъде изготвен и YouTube-канал с видео клипове – с  подробни насоки за работа с Google-приложенията. Каналът ще бъде споделен на сайта на училището – www.ecoschoolplovdiv.bg 

Бъдете здрави! 

Меню