Учебният процес не спира със затварянето на класните стаи

Други

Учебният процес не спира със затварянето на класните стаи

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив благодари на classroomtech.bg за прекрасната статия!

„“В динамичната обстановка, в която светът е поставен, училището няма право да изоставя своята основна функция. Като едно от първите училища в Пловдив, използващи активно облачната платформа G Suite за образованието, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, приема сериозно задължението си да образова учениците в сигурна и контролируема среда…..“ Прочетете цялата статия тук:
https://classroomtech.bg/учебният-процес-не-спира-в-су-кирил-и-методий

Меню