Анкетна карта за дистанционното обучение в училище

Други

Анкетна карта за дистанционното обучение в училище

Уважаеми родители,
Благодарим ви за непрестанната подкрепа! За нас е важно да предоставим най-качественото образование, на което сме способни през този период на извънредно положения, затова Ви молим да попълните тази анкетна карта за провеждащото се в момента дистанционно обучение на Вашето дете. Мнението и препоръките Ви са важни за нас, защото ни помагат да се развиваме и напасваме към нуждите на децата!
Попълненият формуляр не пази информация за име и анкетната карта е напълно анонимна.
Благодарим Ви предварително!

АНКЕТА: https://forms.gle/H6pRQTr16wXzCXbTA

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Меню