Съобщение относно схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко”

Други

Съобщение относно схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко”

Уважаеми родители,
Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко” са финансирани от Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Държавен фонд Земеделие и са предназначени за ученици от I до IV клас. Участието на училището по тези проекти е доброволно и трудът, който полагаме за осъществяването им, е изцяло продиктуван от желанието ни да осигурим здравословно хранене на децата в училище.
Във връзка с обявеното извънредно положение и дистанционното обучение на децата има решение на Държавен фонд Земеделие, както вече Ви уведомихме, количествата продукти да бъдат предоставени еднократно за периода на двата месеца. Във връзка с многобройните запитвания, Ви уведомяваме за създадената от нас организация до настоящия момент:

  • Фирмата-доставчик по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко” е фирма “Рудес” ЕООД. Фирмата-доставчик, увери, че продуктите са поръчани на фирмата-производител. При създадената ситуация полагащите се количества трябва да се пакетират за всяко дете за периода 13 март – 13 май. На фирмата-производител е необходимо технологично време за пакетиране на определените количества. Имаме уверението на доставчика, че ще направи всичко възможно, количествата да бъдат доставени в най-бързи срокове, но нямат възможност това
    да се осъществи преди 30.04.2020г.
  • С цел спазване на противоепидемичните мерки и уважавайки Вашата лична ангажираност, след доставяне на храните, същият ден ще направим всичко възможно да бъдат разнесени по домовете. За живущите в район Западен продуктите ще бъдат разнесени от наши служители от непедагогическия персонал. За живущите извън този район и извън гр. Пловдив сме се свързали с Държавно горско стопанство – Смолян, които за този ден са ни обещали да ни предоставят четири автомобила, с които да разнесем продуктите по всички
    адреси. Искрено Ви моля и се надявам, че на адресите, които сте попълнили в декларациите, ще има човек, който да приеме продуктите. Предвид многобройните адреси и голямата територия, която трябва да обходят служителите ни за един ден, няма да имат възможност да изчакват или да се
    връщат повторно на адреса.
    Тези от Вас, които декларираха, че доброволно отказват получаването на продукти, ще извършат една добрина, тъй като полагащите им се продуктите ще бъдат предоставени на ученици от нашето училище в затруднено положение, включително и на тези ученици, за които учителите направихме благотворителната кампания и ги подкрепихме за Великденските празници. Учениците са идентифицирани от Вашите предложения или от предложенията на класните ръководители. За прозрачност на тази инициатива и същевременно запазване на личните данни, списъкът с учениците, които ще получат тези продукти, ще бъде предоставен на председателя на Обществения съвет.

Уверяваме Ви, че е създадена организация за извършване на доставките, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и допълнително ще Ви уведомим за датата на предстоящата доставка.
Благодарим за оказаното доверие!
Пазете се и бъдете здрави!
С уважение,
Таня Николова

Меню