Обръщение на г-жа Николова за началото на учебната година и информация за среща с родители

Важно!

Обръщение на г-жа Николова за началото на учебната година…

Уважаеми ученици и родители, 

в навечерието сме на новата учебна 2020/2021 г. Сигурна съм, че с нетърпение очаквате първия учебен ден на 15 септември. Предстои ни една интересна и изпълнена с предизвикателства година. Зная, че заедно с вас и екипа на СУ “Свети свети Кирил и Методий”, гр. Пловдив, можем и ще се справим успешно! 

Стартираме учебната година присъствено, като Ръководството е предприело мерки за максимално безрискова среда с пълното съзнание, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия и че реализирането на мерките за безопасност са отговорност на всички участници в учебния процес – ученици, педагогически специалисти, помощен персонал, родители.

Опитът ни от месец март показва, че ученици и учители, с помощта на родители, успешно могат да се справят в обучение с електронна среда от разстояние, но ние сме убедени, че обучението в присъствена форма в реална среда дава онзи незаменим контакт между учител-ученик и ученик-ученик, от който всички имаме нужда.  

Като училище в облака ние сме подготвени за преминаване към обучение в електронна среда, но искрено се надяваме учебната година изцяло да бъде в присъствена дневна форма. 

Изготвени са протоколите за работа в извънредна ситуация, с които ще бъдете запознати на срещата с родители. Предложения за организация на учебната година може да изпращате на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

За да обсъдим заедно всички предизвикателства на предстоящата учебна година, Ви каня на среща с родители, както следва:

08.09.2020 г. – за родители на ученици от I клас – 17:00 ч.

КласКабинет
I a каб.2
I бкаб.110

08.09.2020 г. – за родители на ученици от II клас – 17:15 ч.

КласКабинет
II a каб.3
II бкаб.108

08.09.2020 г. – за родители на ученици от III и IV клас – 17:30 ч.

КласКабинет
III a каб.1
III бкаб.109
IV акаб.113
IV бкаб.112

09.09.2020 г. – за родители на ученици от V и VIII клас17:30 ч.

КласКабинет
V a каб.210
V бкаб.209
V вкаб.216
VIII акаб.309
VIII бкаб.310

09.09.2020 г. – за родители на ученици от VI и VII клас17:40 ч.

КласКабинет
VI a каб.201
VI бкаб.205
VII aкаб.212
VII бкаб.211

09.09.2020 г. – за родители на ученици от IX и X клас 17:50 ч.

КласКабинет
IX a каб.307
IX бкаб.308
X aкаб.305
X бкаб.306

09.09.2020 г. – за родители на ученици от XI и XII клас – 18:00 ч. 

КласКабинет
XI акаб.406
XI бкаб.405
XII акаб.404
XII бкаб.403

Във връзка с изпълнението на предпазните мерки срещу COVID-19 моля да се спазват следните правила за провеждането на срещите с родители: 

Продължителност на срещата с родители – 1 час. Моля на срещата да присъства по един родител/настойник. 

Задължително е носенето на лични предпазни средства. В сградата на училището да се влиза по един. Не се разрешават струпвания.  

При влизане в сградата задължително се използва дезинфектант – от намиращите се на входа на училището или лични. 

Движението по коридорите се извършва по указания със стрелки начин, за да се избегне смесването на потоците от преминаващи.

С уважение,

Таня Николова

Директор


Меню