ЧРД Мария Монтесори!

Други

ЧРД Мария Монтесори!

Днес, 31. 08.2020 се навършват 150 години от рождението на Мария Монтесори, първата жена лекар в Италия, педагог и реформатор. През 1904 година създава основите на собствена педагогика, а след 3 години по – късно открива първият Дом на детето. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика, която  започва бързо да печели последователи и привърженици от цял свят.

Ние от средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, първото общинско училище в Пловдив въвело метода на Монтесори в начален етап, с гордост приемаме мисията на Монтесори и честваме годишнината с учажение и ви поздравяваме с кратки мисли и сентеции от Мария Монтесори:

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.

3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.

4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.

5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.

6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.

7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.

8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.

9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.

10. Ако сте снизходителни към детето – то ще се научи на търпение.

11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.

12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.

13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

Меню