Начало и край на учебния ден, работно време на училището

Начало и край на учебния ден, работно време на…

  1. Учебните занятия в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ ще се провеждат в едносменен режим преди обед от 8:00 ч.( за V – XII клас)  и от 8:30 ч.( за I – IV клас).
  2. За учениците от I – VII клас се организира целодневна форма на обучение по желание на родителите. В I а, II a, III а клас – иновативни паралелки “Монтесори класна стая” в целодневната форма на обучение учебните часове по седмично разписание ще се редуват с дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
  3. За начало на учебния ден се определя 7.30 ч., а за край 18.30 ч. за дните от понеделник до петък включително, според дневното разписание на училището и целодневната организация на учебния ден. 
  4. Училището ще бъде отворено за посещение на външни лица от 7:30 ч. сутринта до 18:30 ч. вечерта.
  5. Заради предприетите противоепидемични мерки срещу Covid19 учениците ще бъдат допускани до сградата на училището не по-рано от 30 минути  преди началото на първия учебен час. 
Меню