Откриване на учебната година

Други

Откриване на учебната година

Уважаеми учители, ученици и родители,

15 септември винаги е бил специален ден в българската традиция. Първият учебен ден е символ на ново начало и нови надежди, следваща стъпка към осъществяването на мечтите ни. Ден, изпълнен с много емоционални срещи с учители и съученици. Ден за вяра в бъдещето. 

Уверена съм, че дори в условията на пандемия, не би трябвало да се отнеме от нас този празник. Официално откриване на учебната година ще има за всички ученици от I до XII клас при спазване на всички противоепидемични мерки и по следния сценарий:

  • Откриването ще се проведе в двора на училището. Влизането става през входа на двора и при спазване на дистанция.
  • Учениците и родителите заемат обозначените за тях места. 
  • Напомням, че носенето на лични предпазни средства (маска или шлем) е задължително във всички общи закрити части на учебната сграда (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, столова /освен при хранене/). 
  • За да няма струпване на големи групи хора, не се допуска влизането на родители в сградата на училището за наблюдаване на първия учебен час. 

Уважаеми ученици и родители, каним Ви на тържествено откриване на учебната година. 

  • За учениците от I, V и VIII клас откриването на учебната година ще е от 9:00 часа.
  • За учениците от II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII клас откриването на учебната година ще е от 11:30 часа.

Уверена съм, че всички заедно с търпение и толерантност ще се справил с предизвикателствата на новата учебна година.

С пожелание тя да бъде здрава и успешна,

Таня Николова,

Директор

Меню