Откриване на учебната 2020/2021 г.

Важно!

Откриване на учебната 2020/2021 г.

Днес открихме новата учебна година! Изправени пред сериозни предизвикателства, но усмихнати и с гордо вдигнати глави, гледаме в бъдещето с надежда и увереност, че заедно – учители, ученици и родители, ще се справим с всички проблеми. Пътят ни няма да е лек, но уповавайки се на изконния завет на хан Аспарух, обединени да устояваме на бурите, ще превъзмогнем несгодите и ще продължим напред! Пожелаваме на всички успешна нова учебна година!

Меню