Седмично съобщение за липсата на COVID-19 в училище

Седмично съобщение за липсата на COVID-19 в училище

Уважаеми родители,

 В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че за периода от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив не са констатирани потвърдени случаи на COVID-19 или на карантинирани учители, ученици или служители.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Меню