Започна проект “Подкрепа за успех” 2020/2021

Други

Започна проект “Подкрепа за успех” 2020/2021

В края на месец октомври 2020 г. започна работата по проект “Подкрепа за успех”. Учениците на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ще работят през цялата учебна година в различни групи за допълнително обучение и за занимания по интереси. 

Меню