Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19, в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19, в СУ…

Уважаеми родители, 

На 08.10.2020 г. в 17:20 ч. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, постъпи информация за  родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Родителят е на ученик от IX б клас.

Към настоящия момент смятаме, че няма основание за паника. Ученикът не е болен, но по разписание на РЗИ е карантиниран като контактно лице.

Предприети мерки към дата 08.10.2020 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
  • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Моля, свържете се с нас при промяна на здравословното състояние на Вашето дете. 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете. 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 032 644 119. 

Таня Николова

Директор

Меню