Базар на професиите

Други

Базар на професиите

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че на 28 ноември 2020 г. ще се състои шестото издание на „Базар на професиите”, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от „Седмицата на професионалните умения” и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години.

На събитието ще бъдат представени над 20 професии, сред които — програмист, геолог, еколог, професии в минната индустрия, в банковия сектор, три професии от ядрената индустрия. Освен тях в програмата са включени гости, теми и професии като среща с изследователите на Антарктида и проф. Христо Пимпирев, лекция за кариерно ориентиране на тема ”Как да избереш професия?” дискусия за бъдещето на обществено значими професии, каквито са тези на лекаря, учителя и журналиста.

Базарът ще бъде изцяло виртуален и достъпен на профилите на Българската мрежа в YouTube и Facebook на 28 ноември 2020 г. (събота), на живо от 10 до 17 ч. Училища, ученици, родители, учители могат да се присъединят към базара директно онлайн.

Меню