Информация във връзка с провеждане на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените деца

Информация във връзка с провеждане на кампания за превенция…

Уважаеми, родители и ученици,

Във връзка с провеждане на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените деца Ви запознаваме със следната информация:

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Пловдив, стартират кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца.

Кампанията се провежда под надслов „Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените при деца е престъпление!”

Тази форма на трафик е специфична за българския контекст, а съгласно официалните данни на Прокуратурата на Република България въвличането в този вид трафик е доста разпространена форма на престъпление у нас. Продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността. С посредничеството на добре организирани престъпни групи и манипулатори, млади момичета и жени, основно живеещи в условия на крайна бедност и неграмотност, раждат и продават новородените си деца в чужбина.

Меню