Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 24.11.2020 г. са налице данни за един учител с положителна проба за Covid-19. Учителят е бил последно на 17.11.2020 г. на работа, така че няма нужда от извеждане на паралелки или класове в карантина.

С положителна проба за Covid-19 от 24.11.2020 г. са и двама работници от непедагогическия персонал (огняр и РПС), които нямат физически контакт с останалата част от персонала и няма нужда от карантиниране на персонал.

Предприети мерки към дата 24.11.2020 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
  • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Меню