Организация на учебния процес в периода 30.11.20 г. – 18.12.20 г. в условия на ОРЕС

Други

Организация на учебния процес в периода 30.11.20 г. –…

Уважаеми ученици и родители,
в периода от 30.11.20 г. до 18.12.20 г. пред нас стои предизвикателството да се справим с обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици от I-ви до XII-ти клас. Успехът зависи от всички нас общо и е въпрос и на лична отговорност. Обучението ще се проведе синхронно по утвърдено седмично разписание, като учебните часове ще са с продължителност както следва: начален етап – 20 мин., прогимназиален етап – 30 мин., гимназиален етап – 40 мин, а в прикачените файлове ще видите и дневния режим на провеждане на часовете. След успешното провеждане на обучение от разстояние в електронна среда през пролетта, сме напълно убедени, че и този път ще се справим добре. За да протича успешно учебният процес, ще ви помолим да се съобразявате със следните неща:

  • Всички учебни часове ще се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели ще се осъществяват в приложението Google Meet. По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. Официален инструмент за комуникация с ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”.
  • За да се осъществи видео разговор, малко преди часа  в потока на класната стая учителят ще изпраща на учениците код за достъп до видео срещата.
  • По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения, отсъствия и оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За допълнителна информация, препоръки и връзка с нас, можете да използвате нашия имейл: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на телефон 0889805023.
Пожелаваме на всички да бъдете здрави, да проявим отговорност, интелигентност и мъдрост, взаимна подкрепа и разбиране, както и толерантност, за да извлечем всички ползи от създалото се положение, а именно по-тясната ни връзка с децата. Моля Ви да спазвате всички препоръки, дадени от кризисния щаб и министъра на здравеопазването.

С уважение,
Таня Николова

Директор

Меню