Ред за отпускане на месечна целева помощ в условията на извънредно положение

Други

Ред за отпускане на месечна целева помощ в условията…

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на сайта на Агенция за социално подпомагане е публикувана информация за реда за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, включително и при грижа за деца/ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние:
https://asp.government.bg/, раздел Социално подпомагане – > Социални помощи

За получаване на съответната помощ е необходимо да подадете публикуваното на сайта заявление и служебна бележка от работодателя.

Не се изисква служебна бележка от училището, в което се обучава детето.

Пазете се и бъдете здрави!

Веселина Делчева,
Заместник-директор учебна дейност

Меню