Съобщение за организацията на учебния процес за 30.11.2020 г.

Съобщение за организацията на учебния процес за 30.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 30.11.2020 г. за всички ученици от I до XII клас обучението е от разстояние в електронна среда, следвайки заповедите на министрите на образованието и науката и на здравеопазването.

Обучението на учениците ще се провежда синхронно по утвърдения дневен режим и седмично разписание. Всички учебни часове ще се реализират в сътоветни виртуални класни стаи – Google Classroom. 

Молим Ви за съдействие – да разговаряте вкъщи колко е важно учениците да спазват своите права и задължения по време на обучението от разстояние в електронна среда.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки, за да се върнем по-скоро в училищната сграда. 

Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Меню