Честит Ден на народните будители!

Други

Честит Ден на народните будители!

Всяка епоха ражда своите будители. Времето и историята не ги избират случайно, а ги създават тогава, когато има нужда от тях.

Бъдещето на всеки народ зависи от това дали той помни и почита своето минало. А ние помним…Помним Паисий, Софроний, Ботев и Вазов. Помним Захари Стоянов, Георги Раковски, Петко Славейков, Васил Априлов…Помним ги всичките!

Защото техните дела са продължени от днешните будители с надеждата за съхранение на българския народ.

Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще!

Честит празник, ученици, почитайте имената им!

Честит празник, учители, продължете делото им!

Честит празник, българи, помнете завета им!

Меню