„Виртуална коледна къщичка“ – част 2: Художествена изложба

Други

„Виртуална коледна къщичка“ – част 2: Художествена изложба

„Виртуална коледна къщичка“ – част 2: Художествена изложба на ученици от нашата професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ и ученици от прогимназиален етап (V – VІІ клас).

В 16:30 ч. очаквайте част 3.

Меню