Организация на учебния процес за периода 4.01. – 31.01.21 г.

Други

Организация на учебния процес за периода 4.01. – 31.01.21…

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

нека сиянието на тези светли празници озари Вашите  сърца и Ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни! Най-искрени благопожелания за здраве и сили,  за ползотворни дела,  за топлота и доброта – дарявани и получавани, за дни на радост с усмивки и веселие,  за мигове на сбъднати мечти! 

Новата календарна година ще започне за учениците от начален етап присъствено, а за учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще продължи с обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Меню