Репортаж за нашето училище по БНТ 1 – проект „Образование за утрешния ден“

Други

Репортаж за нашето училище по БНТ 1 – проект…

Проект „Образование за утрешния ден“ е финансиран по ОП „Наука и образовние за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта е образователните институции да се отворят към дигиталните технологии и да се прилага по-ефективен подход към всеки ученик. Вече 1940 училища и 60 детски градини в цялата страна работят по този проект, а в нашето училище ще имаме следните клубове „LEGO роботи“ и „LEGO клас“, които заедно с клуб „Млад експериментатор“ от заниманията ни по интереси, ще използват чисто новия ни STEM кабинет. Но за да придобиете по-ясна представа колко интересни и забавни неща правим – гледайте видеото.

Меню