Вече имаме пречистватели на въздуха във всяка класна стая!

Други

Вече имаме пречистватели на въздуха във всяка класна стая!

Във връзка с противоепидемичната обстановка и с цел превенция и подобряване качеството на въздуха в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив вече всяка класна стая, физкултурният салон и хореографските ни зали разполагат с пречистватели на въздуха. Уредите премахват едри и дребни прахови частици, дим, цветен прашец и други замърсители.

Меню