Обръщение на г-жа Николова по повод успешното приключване на първия учебен срок.

Други

Обръщение на г-жа Николова по повод успешното приключване на…

Уважаеми родители, скъпи ученици,

с общи усилия приключваме първия срок на тази необичайна учебна година. Съвместните ни дейности дадоха резултат – успяхме да се справим успешно в мисията си да превърнем училището в максимално безопасна среда, а по време на обучението от разстояние в електронна среда учебният процес да бъде в улеснение на учениците, а не допълнителна тежест.

На прага на втория учебен срок Ви уведомявам за следното:

Учебният процес за всички ученици от начален етап се осъществява присъствено в училище. 

Във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки за периода 01.02.2021 г. – 30.04.2021 г.  се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците, както следва:

  • За периода от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствен учебен процес за учениците от VII, VIII и XII клас

За учениците от V, VI, IX, X и XI клас в посочения период обучението ще се извършва от разстояние в електронна среда. 

  • За периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствен учебен процес за учениците от V, X и XI клас.

За учениците от VI, VII, VIII, IX и XII клас в посочения период обучението ще се извършва от разстояние в електронна среда. 

  • За периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствен учебен процес за учениците от VI, IX и XII клас.

За учениците от V, VII, VIII, X и XI  клас в посочения период обучението ще се извършва от разстояние в електронна среда. 

Първият учебен срок за учениците от СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив ще приключи на 02.02.2021 г. 

03.02.2021 г. е междусрочна ваканция – неучебен и неприсъствен ден за всички ученици от I до XII клас.

Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. и учебният процес ще се провежда по утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разсписание за втори срок на учебната 2020/2021 година.

Според решение № 26/01.12.2021 г. на Педагогическия съвет на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив вторият учебен срок за учениците от I до III клас ще приключи на 23.06.2021 г., като времето след 31.05.2021 г. ще се използва, както следва:

  • една учебна седмица за проектни или творчески дейности
  • две учебни седмици, които да са с компенсираща цел, за преодоляване на затруднения, за занимания по интереси и обща подкрепа при нужда.

За учениците от IV до VI клас вторият учебен срок ще приключи на 30.06.2021 г., като седмиците след 15.06.2021 г. също ще се използват за компенсиращи мерки, за преодоляване на затруднения, занимания по интереси, обща подкрепа и при необходимост ще се осъществяват дейности за оформяне на срочна и/или годишна оценка.

Напомняме, че е общ ангажимент спазването на всички противоепидемични мерки в мисията ни да направим училището максимално сигурна среда. 

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Меню