Седмичен бюлетин за COVID-19

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от VII б клас. 

Един педагогически специалист е карантиниран като контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Колегата е бил последно на работа на 01.02.2021 г. и не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на клас или паралелка.

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Водил е учебните часове от разстояние в електронна среда и не е имал присъствени часове в училище от м. ноември. Не се налага карантиниране на клас или паралелка.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Меню