23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка

Други

23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка

Във времената, в които все по-малко пишем на ръка, учениците на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив отбелязаха активно 23 януари – Международния ден на ръкописното писмо.

В своите виртуални класни стаи разгледаха различни презентации за зараждането на буквите и за старанието, което българските книжовници са полагали, за да създават и украсяват различни ръкописни текстове. Научиха какво представлява т.нар. заглавка – стилизираната буква в началото на старобългарските ръкописи, и предизвикаха себе си да изработят такива заглавки, за да участват в изложба, представена пред цялата училищна общност.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап се включиха в инициативата, като изписаха ръкописно строфи от Вазовото стихотворение “Българският език”. По този начин интерпретираха смисъла на текста, като доказаха, че езикът ни е не само разнообразен и благозвучен, но и може да се превърне в истинско произведение на изкуството, когато се предаде чрез индивидуално красиво изписан ръкописен текст.

Учениците от начален етап също активно се включиха, като написаха на ръка старателно и красиво любими свои стихотворения. Не пропуснаха да украсят своите текстове, защото в СУ “Св. св. Кирил и Методий” изкуството се изучава задълбочено още от началните класове. Четвъртокласниците сами създадоха и организираха своите табла, които да представят пред останалите ученици. 

В тази необичайна учебна година не забравиха и да се обърнат с послания към своите учители и родители и да им благодарят, че с тяхна помощ малките ученици смело се справят с електронното обучение. 

Не забравиха и лекарите. Всички деца дружно отправиха послание към медиците, като се подредиха на разстояние с ръкописно изписани маски и благодариха за грижите, които полагат за нас, за да сме здрави и да продължаваме да се учим. 

Меню