Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 25.03.2021 г. са налице данни за ученик, контактен на свой близък с положителен тест за Covid-19. Ученикът e от XII б клас. Към този момент той не проявява никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 25.03.2021 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
  • Лично информирани са учениците и родителите от XII б клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
  • Задължително носене на лични предпазни средства от учители и служители в общите помещения.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Меню